Tujuan Museum

Mengembangkan museum yang berdedikasi untuk keilmuan

Mengembangkan museum menjadi pusat pembelajaran

Menjadikan museum sebagai pusat rujukan untuk kajian kematian